Alle har plikt til å hjelpe dyr som er sykt eller skadet. Hjelpeplikten følger av dyrevelferdsloven § 4.

Denne veilederen handler om hvordan du kan hjelpe ville dyr, ikke husdyr og kjæledyr. Reglene for å hjelpe ville dyr finner du i viltforskriften § 2-10.

Det viktigste er å hjelpe dyret slik at det ikke lider. Hva som er nødvendig hjelp, kommer an på situasjonen og mulighetene du har. I flere tilfeller vil avliving være den beste hjelpen du kan gi.

Hvis du har funnet et påkjørt dyr, se veilederen om hvordan du skal følge opp ved viltpåkjørsel:

Følg trinnene for å få hjelp til å vurdere hva du skal gjøre når du finner et sykt eller skadd dyr:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid