Noen ganger kan dyr være plagsomme eller gjøre vesentlig skade på eiendom. I denne veilederen finner du råd om hva du kan gjøre hvis du opplever dette som et problem. Regelverket som dekker disse utfordringene heter viltforskriften.

  1. 1 Jeg opplever problemer med en art - hva gjør jeg? Få råd om hvilke tiltak du kan prøve.
  2. 2 Søke om skadefelling Hva skal søknaden inneholde, og hvor skal den sendes?
  3. 3 Varsle og rapportere Det stilles krav til hvem som skal varsles før og etter fellingen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid