Fra 1. januar 2023 må alle virksomheter der det oppstår husholdningslignende matavfall, park- og hageavfall, plastavfall og landbruksplastavfall sørge for at dette avfallet utsorteres og leveres til materialgjenvinning.

Kravene til virksomheter står i avfallsforskriftens kapittel 10a.

Det er laget en egen veileder om kommunenes plikt til utsortering og materialgjenvinning av avfall fra husholdningene.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid