Kommunen skal behandle søknader om dispensasjoner fra det generelle forbudet. I tillegg til å behandle slike saker, veileder kommunen  søkere og svarer på spørsmål om hvordan regelverket skal forstås.

  1. 1 Avgjøre om søknaden omfattes av motorferdselloven
  2. 2 Avgjøre om bruk av motorfartøy er søknadspliktig
  3. 3 Søknad om tillatelse
  4. 4 Vurdere og avgjøre søknaden
  5. 5 Eventuell klagebehandling

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid