Kommunen skal behandle søknader om dispensasjoner fra det generelle forbudet. I tillegg til å behandle slike saker, veileder kommunen  søkere og svarer på spørsmål om hvordan regelverket skal forstås.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid