Veilederen fremstiller en metode for hvordan kommunen kan registrere stengsler og andre ulovlige tiltak i strandsonen, og hvordan kommunen kan systematisere og prioritere registrerte stengsler.

Metoden forutsetter at kommunen starter et prosjekt for å kartlegge hele eller større sammenhengende deler av strandsonen.

  1. 1 Planlegge og forankre arbeidet
  2. 2 Kartlegge strandsonen
  3. 3 Følge opp kartleggingen

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid