Dyr skal ikke utsettes for unødige lidelser. Det kan av dyreetiske hensyn være behov for å avlive vilt som er skadet utenom ordinær jakt. Prinsippene i dyrevelferdsloven ligger til grunn for all avliving av vilt.

Denne veilederen gjelder ikke ettersøk eller hvis storvilt er skadet under ordinær jakt. Da gjelder denne veilederen: Ettersøk av skadet storvilt.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid