Stortinget har vedtatt et mål om at det fra 2025 kun skal selges nullutslippsbiler, så det er naturlig at kommunene går i gang med å legge om. Ved å bytte ut den kommunale bilparken med ladbare biler kan kommunen redusere utslipp av klimagasser og luftforurensning.

Elbilmarkedet og -teknologien er i rask utvikling. Svært mange kommunale tjenestebiler har en bruk og et bruksområde som godt kan dekkes av dagens elbiler. Kommunene bør kartlegge egne behov og finne egnede løsninger som er i tråd med kommunens klimaforpliktelser.

  1. 1 Bytte tjenestebil til elbil? Kartlegge behov og muligheter for ladepunkter til kommunens kjøretøy.
  2. 2 Hvem skal lede, eie og finansiere etableringen? Tidlig planlegging og tydelig ansvarsfordeling er viktig for en god prosess.
  3. 3 Valg av ladeinfrastruktur Det er flere faktorer som spiller inn for valg av type lader og infrastruktur.
  4. 4 Planlegge og gjennomføre etableringen av ladepunkter Hva dere bør tenke på når dere skal beregne kostnader og tidsbruk.
  5. 5 Drift av ladepunktene og opplæring av brukere Hvem skal bruke ladepunktene?
  6. 6 Ytterligere ressurser Relevante støtteordninger og nyttige lenker.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid