Stortinget har vedtatt et mål om at det fra 2025 kun skal selges nullutslippsbiler, så det er naturlig at kommunene går i gang med å legge om. Ved å bytte ut den kommunale bilparken med ladbare biler kan kommunen redusere utslipp av klimagasser og luftforurensning.

Elbilmarkedet og -teknologien er i rask utvikling. Svært mange kommunale tjenestebiler har en bruk og et bruksområde som godt kan dekkes av dagens elbiler. Kommunene bør kartlegge egne behov og finne egnede løsninger som er i tråd med kommunens klimaforpliktelser.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid