Det ble innført krav om nullutslipp for offentlige innkjøp av personbiler i 2022 og for varebiler (både lette og tunge) fra 2023. Ved å bytte ut den kommunale bilparken med ladbare biler kan kommunen redusere utslipp av klimagasser og luftforurensning.

Du kan bruke regnearket under til å beregne klimaeffekten av å bytte til elbil. Regnearket gir klimaeffekten av endringer i kjøretøyteknologi for person- og varebiler. Det kan for eksempel brukes til å beregne effekten av å oppgradere egen bilpark fra kjøretøy som kjører på fossilt drivstoff til kjøretøy med lav- eller nullutslippsteknologi.

Ressurser:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid