Utsetting av GMO til forskning betyr kontrollert utsetting i et avgrenset forsøk. Eventuelle effekter på miljøet og mennesker skal studeres i forbindelse med forsøket.

  1. 1 Studier som krever godkjenning som utsetting av GMO
  2. 2 Krav til dokumentasjon
  3. 3 Sende inn søknad
  4. 4 Vedtak og plikter
  5. 5 Eventuell klage

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid