Kommentarer til avfallsforskriften kapittel 9

Deponering av avfall - kommentarer til forskrift

I denne veilederen finner du kommentarer til utvalgte paragrafer i avfallsforskriften kapittel 9 om deponering av avfall.

Kommentarene til § 9-2, § 9-3 bokstav h og § 9-4 bokstav h forklarer de viktigste endringene som ble vedtatt i oktober 2022. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid