Eksport av grønnlistet avfall er ikke søknadspliktig men er omfattet av kravene i artikkel 18 i EU sin grensekryssforordning.

EU har laget retningslinjer for forsendelser av grønnlistet avfall:

Avfallet skal ikke inneholde helse- og miljøskadelige stoffer og kan kun eksporteres til gjenvinning. Du må lage kontrakt med mottaker som skal være et godkjent behandlingsanlegg i mottakerlandet. Et fullstendig utfylt "Annex VII" må også følge forsendelsen. Dette skjemaet finner du i steg 4 "Utfylling av annex VII".

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid