Grønnlistet avfall kan bare eksporteres til gjenvinning, men du må ikke søke myndighetene om samtykke til å eksportere avfallet.      

Grønnlistet avfall skal ikke ha vært i kontakt med eller inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, hvis du skal eksportere det som grønnlistet.

Her finner du veiledning om hvordan du går fram.

  1. 1 Klassifisere avfallet Sjekke forurensninger og finne koder
  2. 2 Lage kontrakt med importøren Regler i mottakerland - kontrakt importør
  3. 3 Deklarere avfallet hos Tolletaten
  4. 4 Tilleggsinformasjon Regelverk og miljøfakta
  5. 5 Kontakt Kontaktinformasjon til Miljødirektoratet

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid