Dette er en veileder til kommersielle og private virksomheter som skal eksportere grønnlistet avfall. Grønnlistet avfall kan kun gå til gjenvinning. Avfallet skal ikke inneholde helse- og miljøskadelige stoffer. Typiske eksempler på grønnlistet avfall er rene fraksjoner med papir, plast eller metall.

Det er kun selskaper under norsk jurisdiksjon som kan eksportere grønnlistet avfall fra Norge. Dette innebærer at selskapet må være registrert i Norge og ha en fysisk adresse som muliggjør tilsyn fra myndighetene.

Eksport av grønnlistet avfall er ikke søknadspliktig, men det er krav om klassfisering og er omfattet av kravene i artikkel 18 i EU sin grensekryssforordning. Avfall som skal til sluttbehandling (deponering eller forbrenning uten energiutnyttelse) er alltid søknadspliktig.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid