Kommunen kan løse flere saker i et større geografisk område. Kommune- og reguleringsplaner brukes som virkemidler til å se forurensningssaker i sammenheng. I slike saker skal kommunen vurdere resipientens tåleevne, og om utbygging er forsvarlig.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid