Kommunen kan løse flere saker i et større geografisk område. Kommune- og reguleringsplaner brukes som virkemidler til å se forurensningssaker i sammenheng. I slike saker skal kommunen vurdere resipientens tåleevne, og om utbygging er forsvarlig.

  1. 1 Kartlegge og vurdere vann- og avløpsforhold
  2. 2 Bestemmelser for innlagt vann i nye hytteområder
  3. 3 Sette krav til vann og avløp i reguleringsplaner
  4. 4 Vurdere virkemidler
  5. 5 Eksempler på vann- og avløpsplaner

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid