Nye forbrenningsanlegg etablert etter 19. desember 2021

Utslippsgrenser for nye forbrenningsanlegg etablert etter 19. desember 2021 (§ 27-11).

Forbrenningsanlegg, unntatt motorer og gassturbiner, satt i drift etter 19. desember 2021, skal overholde de utslippsgrenseverdier for utslipp til luft av SO2, NOx og støv som fremgår av vedlegg 2, del 2 tabell 1.

Dette gjelder for forbrenningsanlegg som er i drift mer enn 500 timer per år. Se nærmere om unntak fra utslippsgrenseverdier for forbrenningsanlegg med begrenset driftstid.

Det er anleggets samlede kapasitet i henhold til summeringsregelen som bestemmer hvilke utslippsgrenseverdier som den totale installasjonen må overholde.

Se mer om bestemmelse av kapasitet for forbrenningsanlegg etablert etter 19. desember 2021.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid