Kommunen skal behandle søknader om dispensasjoner fra det generelle forbudet mot motorferdsel i utmark. I tillegg til å behandle slike saker, skal kommunen veilede søkere og svare på spørsmål om hvordan regelverket skal forstås.

  1. 1 Er saken omfattet av virkeområdet i motorferdselloven
  2. 2 Er formålet med kjøringen søknadspliktig?
  3. 3 Hvilken hjemmel skal søknaden behandles etter?
  4. 4 Vurdere og avgjøre søknaden
  5. 5 Eventuell klagebehandling

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid