Kommunen skal behandle søknader om dispensasjoner fra det generelle forbudet mot motorferdsel i utmark. I tillegg til å behandle slike saker, skal kommunen veilede søkere og svare på spørsmål om hvordan regelverket skal forstås.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid