Søknader om skadefelling av vilt behandles av kommunen, statsforvalteren eller Miljødirektoratet, avhengig av hvorfor det er nødvendig med skadefelling, og hvilken dyreart søknaden gjelder.

 
Du skal gjøre en helhetlig vurdering før du beslutter å gi tillatelse eller avslag på søknaden om skadefelling. Først må du vurdere om vilkårene for å gi tillatelse til felling er oppfylt. Hvis vilkårene er oppfylt, må du gjøre en skjønnsmessig vurdering av om hensynene som tilsier felling veier tyngre enn ulempene ved felling.
  1. 1 Hva skal søknaden inneholde? Søknaden må inneholde tilstrekkelige opplysninger.
  2. 2 Vurder vilkårene for skadefelling Felling kan kun tillates hvis alle vilkårene er oppfylt.
  3. 3 Veilede om skadeforebyggende tiltak Søker kan ha behov for å veiledes i skadeforebygging.
  4. 4 Skrive tillatelse eller avslag Slik skriver du et vedtak om skadefelling.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid