Byggeplasser står for store utslipp fra fossilt brennstoff som diesel og propan. Men bransjen er i ferd med å komme opp med nye og mer klimavennlige alternativer. Tett dialog med entreprenør tidlig i prosessen og tydelige krav er nøkkelen til fossil- og utslippsfrie byggeplasser. I tillegg bør kommunen ha en tydelig politisk forankring for klimahensynene som skal ivaretas i byggeprosjektet. 

Denne veilederen er i stor grad basert på erfaringer fra kommuner som har fått Klimasats-midler fra Miljødirektoratet.

  1. 1 Kartlegg markedet Inngå dialog tidlig for å finne de innovative, klimavennlige løsningene.
  2. 2 Still krav til leverandørene Slik øker sjansen for at de kan levere gode løsninger når konkurransen utlyses.
  3. 3 Eksempler og videre veiledning Eksempler på prosjekter som har fått støtte fra Klimasats.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid