Kommunen og fylkeskommunen kan legge til rette for biogassproduksjon på flere måter. Blant annet gjennom egen myndighet, i rollen som samfunnsplanlegger og gjennom eierskap i renovasjonsselskap, deponier og avfallsselskap.

Denne veilederen er laget med innsikt i NIBIOs arbeid med prosjektet om biogassanlegg på Helgeland. Den inneholder enkle veiledningspunkter og nyttige lenker. Du finner også rapporter og andre dokumenter fra flere forprosjekter som har fått støtte fra støtteordningen Klimasats.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid