Klimabudsjett er et styringsverktøy som kan hjelpe kommunene å nå mål om å kutte klimagassutslipp.

Basert på erfaringer fra kommuner som enten har eller holder på å utvikle egne klimabudsjetter, har vi samlet tips til deg som vil lage klimabudsjett.

Kommuner har laget veileder for klimabudsjett

Oslo kommune, Hamar kommune og Trondheim kommune, som alle har klimabudsjett, har utarbeidet en veileder for klimabudsjett. Denne kan brukes av alle kommuner og fylkeskommuner som skal utarbeide klimabudsjett.

I tillegg har vi i Miljødirektoratet samlet en del kunnskap og tips på disse sidene. Oslo kommune har bidratt med mange nyttige innspill til denne teksten.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid