Kommunen har myndighet til å følge opp forsøplingssaker og må ta stilling til henvendelser om forsøplingDet er den som har forsøplet som har plikt til å rydde opp. I mange saker kan det være nok at kommunen viser til det alminnelige forsøplingsforbudet og plikten til å rydde opp.

Mer informasjon 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid