Kommunen har myndighet til å følge opp forsøplingssaker og må ta stilling til henvendelser om forsøplingDet er den som har forsøplet som har plikt til å rydde opp. I mange saker kan det være nok at kommunen viser til det alminnelige forsøplingsforbudet og plikten til å rydde opp.

  1. 1 Undersøke forsøplingen Sjekk hva slags forsøpling det er snakk om og dra på befaring
  2. 2 Pålegge å rydde opp eller fjerne avfallet Send forhåndsvarsel og pålegg om å rydde opp
  3. 3 Kontrollere om det er ryddet - tvangsmulkt? Kontroller at den ansvarlige har ryddet opp
  4. 4 Rydde opp selv eller anmelde saken Er det aktuelt at kommunen griper inn og rydde opp?
  5. 5 Avslutte saken Fått melding om at det er ryddet - ny befaring

Mer informasjon 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid