Denne veilederen informerer om kommunens plikt til utsortering og materialgjenvinning av matavfall, hageavfall og plastavfall som kan materialgjenvinnes fra husholdningene. Veilederen vil oppdateres med relevant informasjon etter behov. 

De nye kravene står i avfallsforskriftens kapittel 10a.

Det er laget en egen veileder om virksomhetenes plikt til utsortering og materialgjenvinning av avfall.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid