Veileder for kommunale saksbehandlere som behandler søknader om utslippstillatelse og gjør tilsyn etter forurensningsforskriftens kapittel 12 utslipp fra spredt bebyggelse.

Veilederen gjennomgår kommunens plikter og myndighet, krav til søknader, arbeidsprosessen for å behandle søknad og gi utslippstillatelse og hvordan planlegge og gjennomføre tilsyn. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid