Elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) er gjenstander det går strøm gjennom. Strømkilden er batteri og/eller fra strømnettet via en ledning. Både leker, husholdningsutstyr og klær kan være EE-produkter.​

​Lovverket stiller strenge krav til hva EE-produkter kan inneholde av ulike stoffer, hvordan de skal merkes og hvilken dokumentasjon som kreves. Nedenfor finner du mer informasjon om hva som kreves innenfor miljøregelverket.

  1. 1 Ansvar og roller Se hvem har ansvar for hva
  2. 2 Internkontroll Systemer og rutiner
  3. 3 Merking Krav til CE-merking, sporbarhet og kontaktinformasjon
  4. 4 Dokumentasjon og informasjon Samsvarserklæring, teknisk dokumentasjon, leverandørkjeden
  5. 5 Forbudte stoffer Oversikt over stoffer som er forbudt i EE-produkter
  6. 6 Tilbakekalling ved feil Krav om tilbakekalling og informasjon hvis du oppdager feil på et produkt
  7. 7 Medlemskap i returselskap Godkjent returselskap for EE-avfall
  8. 8 Regelverk og veiledningsdokumenter

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid