Leker er produkter som er konstruert eller beregnet for å brukes av barn under 14 år i lek. Selv om et produkt også har andre funksjoner, kan det fortsatt omfattes av reglene som gjelder for leker, for eksempel en bamse som også er en nøkkelring.

Lovverket stiller strenge krav til hva leker kan inneholde av ulike stoffer, hvordan de skal merkes og hvilken dokumentasjon som kreves. Nedenfor finner du mer informasjon om deler av hva som kreves.

  1. 1 Ansvar og roller Se hvem har ansvar for hva
  2. 2 Internkontroll Systemer og rutiner
  3. 3 Merking Krav til CE-merking, sporbarhet og kontaktinformasjon
  4. 4 Dokumentasjon og informasjon Samsvarserklæring, teknisk dokumentasjon, leverandørkjeden
  5. 5 Kjemiske egenskaper Strengt regulerte stoffer
  6. 6 Hygieniske og støyende egenskaper Krav til renslighet og lyd
  7. 7 Tilbakekalling ved feil Krav om tilbakekalling og informasjon hvis du oppdager feil på et produkt
  8. 8 Regelverk og veiledningsdokumenter

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid