Med produkter menes her produkter som er beregnet på forbrukere. Eksempler er leker, klær, sykler, møbler, sportsutstyr og forbrukerelektronikk. ​

​For noen produkttyper, som klær og møbler, vil det være tilstrekkelig å se på denne veiledningen. For andre, som elektronikk og leker, må også andre krav oppfylles.

  1. 1 Ansvar og roller Se hvem som har ansvar for hva
  2. 2 Internkontroll Systemer og rutiner
  3. 3 Merking Om krav til merking i regelverket
  4. 4 Dokumentasjon og informasjon Informasjon om leverandørkjeden
  5. 5 Forbudte stoffer Oversikt over forbudte stoffer i produkter
  6. 6 Tilbakekalling ved feil Krav om tilbakekalling og informasjon hvis du oppdager feil på et produkt
  7. 7 Regelverk og veiledningsdokumenter

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid