Ansvar

Som produsent, importør og/eller distributør av produkter skal du sørge for å forebygge og begrense helseskade eller miljøforstyrrelse fra det du produserer, importerer eller distribuerer. ​

​Som produsent eller importør av produkter til Norge må du vite hva de inneholder, og sørge for at informasjon er tilgjengelig ved behov.​

​Dette ansvaret er lovfestet i blant annet aktsomhetsplikten.

På våre nettsider finner du krav og informasjon som gjelder miljøregelverket. I tillegg er det krav fra for eksempel DSB om fysiske farer ved produktene.​

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid