Stoffer som er forbudt eller underlagt begrensninger i Reach

En rekke stoffer er underlagt begrensninger eller er helt forbudt å bruke i produkter. Opplysninger om hvilke stoffer dette gjelder og når det gjelder, finnes blant annet i kjemikalieregelverket (Reach).

 • nikkel i smykker (Reach vedlegg 17, post 27)​
 • bly og blyforbindelser i smykker og i produkter som barn kan putte i munnen (Reach vedlegg 17, post 63)​
 • kadmium og dets forbindelser i smykker og plastprodukter (Reach vedlegg 17, post 23)​
 • azofargestoffer og CMR-stoffer i tekstiler (Reach vedlegg 17, postene 43 og 72)​
 • seksverdig krom i lær (Reach vedlegg 17, post 47)​
 • ftalater i det mykgjorte materialet i produkter (Reach, vedlegg 17 postene 51 og 52)​
 • PAH-er i gummi (Reach vedlegg 17, postene 50)​

Når du vet hvilke materialer produktet ditt er laget av, kan du lettere kontrollere at det ikke inneholder forbudte stoffer. Kjemikalisøk kan være nyttig for å finne slik informasjon.

Persistente organiske stoffer

En rekke persistente organiske stoffer (POPer) med alvorlige helse- og miljøskadelige egenskaper er strengt regulert for bruk i produkter. Reglene om slike stoffer er implementert i den norske produktforskriften kapittel 4.

Slike stoffer er for eksempel: ​

 • ​kortkjedede klorparafiner (SCCP)​
  • SCCP benyttes som bindemiddel, flammehemmere i plast, gummi og tekstiler og som mykgjørere i maling, gummi og plast​
 • perfluoroktansyre (PFOA) ​
  • PFOA brukes i overflatebehandling og impregnering i blant annet skotøy og tekstiler. Forbindelsene kan finnes i allværsjakker, parkdresser til barn, gulvtepper, markiser og presenninger. ​
 • bromerte flammehemmere (BDE)​
  • bromerte flammehemmere kan også finnes i isolasjonsmaterialer av plast (polystyren) og i tekstiler til madrasser, sengetøy, møbler og arbeidstøy. ​
  • reguleringen gjelder penta-BDE, okta-BDE, HBCD og dekaBDE​

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid