Produkter krever normalt ikke merking etter miljøregelverket. ​

​Unntaket er produkter til barn med en tydelig lekefunksjon. Disse skal merkes i samsvar med regelverket for leker. Dette finner du her.​

Produkter med elektronikk regnes som elektroniske produkter, og skal følge regelverket for elektronikk.​

​Noen produkter, som for eksempel treningsklær og kjøkkenredskaper, kan være behandlet med antibakterielle stoffer. Dersom slike produkter markedsføres med henvisning til at de har biocid-egenskaper, skal de være særskilt merket.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid