Smykker er ofte laget av ulike materialer, og kan inneholde farlige stoffer, for eksempel bly.

Det finnes regler som begrenser innhold og frigivelse av enkelte stoffer i smykker. Smykker er i nær kontakt med huden og kan puttes i munnen, noe som øker risikoen for at farlige stoffer tas opp i kroppen. Nedenfor finner du mer informasjon om hva som kreves innenfor miljøregelverket. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid