Smykker er ofte laget av ulike materialer, og kan inneholde farlige stoffer, for eksempel bly.

Det finnes regler som begrenser innhold og frigivelse av enkelte stoffer i smykker. Smykker er i nær kontakt med huden og kan puttes i munnen, noe som øker risikoen for at farlige stoffer tas opp i kroppen. Nedenfor finner du mer informasjon om hva som kreves innenfor miljøregelverket. 

  1. 1 Ansvar og roller Se hvem som har ansvar for hva
  2. 2 Internkontroll Systemer og rutiner
  3. 3 Merking Krav merking av smykker med lekefunksjon
  4. 4 Dokumentasjon og informasjon Oppbevaring av dokumenter for sporing
  5. 5 Forbudte stoffer
  6. 6 Tilbakekalling ved feil Krav om tilbakekalling og informasjon hvis du oppdager feil på et produkt
  7. 7 Regelverk og veiledningsdokumenter

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid