Landbruket omfatter jordbruk, skogbruk og hagebruk. Jordbruk står for rundt ni prosent av Norges utslipp av klimagasser. Næringen vil selv gjennomføre tiltak for å redusere sine utslipp. Kommunene kan imidlertid bidra med å legge til rette for klimaomstillingen.

Veiledningen konkretiserer kommunenes roller mot landbruket og viser hvilke verktøy kommunene har som endringsaktør. Kommunene vil finne konkrete klimatiltak. Tiltakene kan være utgangspunkt for kommunen sitt arbeid med å bidra til omstilling gjennom samarbeid med landbruket. 

Fylkeskommunene er regional utviklingsaktør for landbruksnæringen og har ansvar for opplæringstilbudet i videregående skole inkludert naturbruksskoler.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid