Kommunens myndighet

Stille krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann fra virksomheter

Nye utslipp av oljeholdig avløpsvann eller vesentlige økninger i utslippene krever en tillatelse fra kommunen, jamfør forurensningsforskriften § 15-5 om behandling av søknad. Kommunen må behandle søknaden innen seks uker, ellers regnes som regel tillatelse for gitt. Kommunen kan stille krav til utslippet eller nekte utslipp på grunnlag av en vurdering av forurensningsmessige ulemper.

Følgende virksomheter omfattes hvis de har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignede:

  • bensinstasjoner
  • vaskehaller for kjøretøy
  • motorverksteder
  • bussterminaler
  • verksteder
  • klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell og anlegg for understellsbehandling

Vedta lokal forskrift om krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann

Dersom det er nødendig ut fra forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser kan kommunen vedta lokal forskrift om oljeholdig avløpsvann, med hjemmel i forurensningsforskriften § 15-6. Kravene i lokal forskrift skal erstatte de generelle kravene i § 15-7 om utslipp, om oljekonsentrasjon, renseinnretning, sikkerhet mot akuttutslipp med mer.

Føre tilsyn

Kommunen skal føre tilsyn med ay vedtak og bestemmelser om utslipp av oljeholdig avløpsvann følges, med hjemmel i forurensningsforskriften § 15-2.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid