Krav om tilstandsrapport følger av EUs industriutslippsdirektiv og er innført i forurensningsforskriften §§ 36-21 og 36-22. Rapporten skal utarbeides for alle virksomheter som er omfattet av direktivet og som kan utløse ny forurensning eller spredning av forurensning med farlige stoffer i grunn og grunnvann.

Veilederen redegjør for hvilke kriterier som utløser krav om tilstandsrapport, hvilke undersøkelser som kreves og krav til rapportering.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid