Kommunen er ansvarlig for å vurdere om eksisterende målinger i andre kommuner er representative for luftforurensningen i kommunen, eller om det må igangsettes egne målinger. Dersom det igangsettes målinger, skal kommunen sørge for at måledata rapporteres til den sentrale databasen i henhold til kravene.

Kravene knyttet til måleprogram og rapportering av måledata inngår i kvalitetssystemet som er detaljert beskrevet i Håndbok for kvalitetssystem for målinger av luftkvalitet.

  1. 1 Luftforurensning over nedre vurderingsterskel Nasjonal eller lokal kartlegging - Kommunens ansvar
  2. 2 Vurdere om det må opprettes et måleprogram Representative målinger - Bestille tjenester - Opprette måleprogram
  3. 3 Vurdere hvilke kilder som bidrar Kildefordelig - Bestille tjenester - Antall målestasjoner
  4. 4 Opprette måleprogram Kommunen som målenetteier - Pålegge anleggseier
  5. 5 Fordele ansvaret for måleprogrammet Om målenetteiers ansvar
  6. 6 Drifte og vedlikeholde måleprogram Kommunene eller anleggseier drifter og vedlikeholder

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid