Kommunen er ansvarlig for å vurdere om eksisterende målinger i andre kommuner er representative for luftforurensningen i kommunen, eller om det må igangsettes egne målinger. Dersom det igangsettes målinger, skal kommunen sørge for at måledata rapporteres til den sentrale databasen i henhold til kravene.

Kravene knyttet til måleprogram og rapportering av måledata inngår i kvalitetssystemet som er detaljert beskrevet i Håndbok for kvalitetssystem for målinger av luftkvalitet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid