Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke Miljødirektoratet om økonomisk støtte til å sikre seg råderett over friluftslivsområder eller ferdselsårer gjennom kjøp eller bruksavtale. Slik kan viktige friluftslivsområder ivaretas og tilrettelegges for dagens og framtidige generasjoner.

Når kommunen eller friluftsrådet søker om statlig sikring, tar de på seg et framtidig drifts- og tilsynsansvar for området. Det innebærer også å vurdere behov for, og eventuelt gjennomføre, tilretteleggingstiltak.

Brosjyren Friluftsliv for alltid gir smakebiter på en rekke sikringsprosjekter, og kommuner og friluftsråd som har jobbet med disse deler sine erfaringer.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid