Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke Miljødirektoratet om økonomisk støtte til å sikre seg råderett over friluftslivsområder eller ferdselsårer gjennom kjøp eller bruksavtale. Slik kan viktige friluftslivsområder ivaretas og tilrettelegges for dagens og framtidige generasjoner.

Når kommunen eller friluftsrådet søker om statlig sikring, tar de på seg et framtidig drifts- og tilsynsansvar for området. Det innebærer også å vurdere behov for, og eventuelt gjennomføre, tilretteleggingstiltak.

Brosjyren Friluftsliv for alltid gir smakebiter på en rekke sikringsprosjekter, og kommuner og friluftsråd som har jobbet med disse deler sine erfaringer.

  1. 1 Vurdere om et område bør sikres Hva slags områder er egnet til statlig sikring?
  2. 2 Forankre søknaden i vedtatte planer Kommunens planarbeid kan påvirke utfallet av søknaden
  3. 3 Former for sikring Oversikt over former for sikring
  4. 4 Fastsette økonomisk kompensasjon til grunneier Hvordan komme fram til riktig kompensasjon
  5. 5 Søke om støtte til statlig sikring Om søknadsprosessen, kostnader og vedlegg
  6. 6 Følge opp innvilget søknad Hvordan få utbetalt tilsagnet

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid