Avfallsforskriften kapittel 14A trådte i kraft 1. juli 2020.

Betong og tegl fra riveprosjekter skal leveres til lovlig avfallsanlegg eller gjenvinnes, jf. forurensningsloven § 32.

Uavhengig av om massene skal gjenvinnes eller leveres til avfallsanlegg, må det gjennomføres en kartlegging. 

Gjenvinning krever ikke tillatelse hvis alle kravene i avfallsforskriften kapittel 14A er oppfylt. Denne nettveilederen erstatter Miljødirektoratets faktaark M-14|2013 Disponering av betong- og teglavfall.

  1. 1 Kartlegging av byggavfall
  2. 2 Når kan betong og tegl fra riveprosjekter gjenvinnes?
  3. 3 Kan betong og tegl med overflatebehandling gjenvinnes?
  4. 4 Gjenvinning som krever tillatelse
  5. 5 Dokumentasjonskrav ved gjenvinning
  6. 6 Tilsyn med betong og tegl fra riveprosjekter
  7. 7 Andre tillatelser
  8. 8 Spørsmål og svar
Mer informasjon

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid