Avfallsforskriften kapittel 14A trådte i kraft 1. juli 2020.

Betong og tegl fra riveprosjekter skal leveres til lovlig avfallsanlegg eller gjenvinnes, jf. forurensningsloven § 32.

Uavhengig av om massene skal gjenvinnes eller leveres til avfallsanlegg, må det gjennomføres en kartlegging. 

Gjenvinning krever ikke tillatelse hvis alle kravene i avfallsforskriften kapittel 14A er oppfylt. Denne nettveilederen erstatter Miljødirektoratets faktaark M-14|2013 Disponering av betong- og teglavfall.

Mer informasjon

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid