Idrettsbaner i Norge som bruker gummigranulat eller andre former for løst fyllmateriale med plast, må følge kravene i forurensningsforskriften kapittel 23 A. De aller fleste kravene gjelder fra 1. juli 2021. Kravene er ulike for innendørs- og utendørsbaner.

Formålet med forskriften er å hindre utslipp og spredning av plastholdig løst fyllmateriale fra idrettsbaner i Norge. Dersom du har en bane som ikke bruker plastholdig løst fyllmateriale, gjelder ikke kravene i denne forskriften.

Under finner dere som er ansvarlige for kunstgressbaner veiledning om hva som må gjøres for å tilfredsstillene kravene i forskriften.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid