Idrettsbaner i Norge som bruker gummigranulat eller andre former for løst fyllmateriale med plast, må følge kravene i forurensningsforskriften kapittel 23 A. De aller fleste kravene gjelder fra 1. juli 2021. Kravene er ulike for innendørs- og utendørsbaner.

Formålet med forskriften er å hindre utslipp og spredning av plastholdig løst fyllmateriale fra idrettsbaner i Norge. Dersom du har en bane som ikke bruker plastholdig løst fyllmateriale, gjelder ikke kravene i denne forskriften.

Det er den ansvarlige for banene som har ansvaret for at kravene i forskriften følges.

Med den ansvarlige i forskriften, mener vi den ansvarlige etter forurensningsloven § 7. Både den som eier idrettsbanen og den som er ansvarlig for å drifte og vedlikeholde banen vil være ansvarlige for å oppfylle kravene.

Statsforvalteren er myndighet for forskriften og kan blant annet følge opp med tilsyn for å kontrollere at de ansvarlige følger kravene i forskriften.

Dette er alle typer fyllmateriale i kornet eller revet form som inneholder syntetiske materialer med polymerer som ikke løses opp i vann. 

Dette omfatter blant annet:  

  • gummigranulat 
  • sand og mineraler som er kledd med polymerer/plast 
  • materialer som omtales som biobasert og bionedbrytbarplast 

Under finner dere som er ansvarlige for kunstgressbaner veiledning om hva som må gjøres for å tilfredsstillene kravene i forskriften.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid