Denne veilederen gir en anbefalt metode for å vise kommunens friluftslivsområder i et temakart i den nasjonale databasen Naturbase.

Temakart i datahotell

Temakartet er et viktig kunnskapsgrunnlag og planleggingsverktøy for kommunen. Det brukes til å vurdere friluftslivsinteresser opp mot andre interesser i arealplanlegging, saksbehandling og i andre sammenhenger. 

Kommunen eier og oppdaterer sine data i Naturbase, og Miljødirektoratet drifter den som et datahotell. Publikum, organisasjoner, tiltakshavere, regionale og nasjonale myndigheter kan også ha nytte av disse dataene.

Kommunene kan følge stegene nedenfor, for å kartlegge og verdsette sine  friluftslivsområder.

  1. 1 Forankre prosessen i kommunen
  2. 2 Organisere arbeidet
  3. 3 Kartlegge friluftslivsområder
  4. 4 Verdsette friluftslivsområder
  5. 5 Digitalisere temakartet
  6. 6 Naturbase som datahotell
  7. 7 Kvalitetssikre temakartet
  8. 8 Presentere temakart og anbefale videre oppfølging

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid