Denne veilederen gir en anbefalt metode for å vise kommunens friluftslivsområder i et temakart i den nasjonale databasen Naturbase.

Temakart i datahotell

Temakartet er et viktig kunnskapsgrunnlag og planleggingsverktøy for kommunen. Det brukes til å vurdere friluftslivsinteresser opp mot andre interesser i arealplanlegging, saksbehandling og i andre sammenhenger. 

Kommunen eier og oppdaterer sine data i Naturbase, og Miljødirektoratet drifter den som et datahotell. Publikum, organisasjoner, tiltakshavere, regionale og nasjonale myndigheter kan også ha nytte av disse dataene.

Kommunene kan følge stegene nedenfor, for å kartlegge og verdsette sine  friluftslivsområder.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid