Dine sentrale plikter

Denne veiledningen er basert på opplysningene du har gitt oss. Vær oppmerksom på at din virksomhet kan ha plikter i annet regelverk, og at virksomheten selv har plikt til å sette seg inn alt relevant regelverk.

NB: Regelverket gjelder også for privatpersoner, men denne veiledningen er rettet mot virksomheter.  

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid