Dine sentrale plikter

Denne veiledningen er basert på opplysningene du har gitt oss. Vær oppmerksom på at din virksomhet kan ha plikter i annet regelverk, og at virksomheten selv har plikt til å sette seg inn alt relevant regelverk.

Innhold

 1. 1 Grunnleggende plikter Før du skal importere er det en del ting du må ha på plass.
 2. 2 Klassifisere og merke Se hvordan du skal klassifisere og merke kjemikalier
 3. 3 Stoffer på den norske prioritetslista Se hvilke plikter du har når det gjelder stoffer på prioritetslita
 4. 4 Kandidatlista i Reach Plikter for stoffer med svært uønskede egenskaper
 5. 5 Sjekk om du må registrere i Reach Finn ut om du må registrere og hvordan du gjør det
 6. 6 Stoffer med forbud og begrensninger Se hvordan du sjekker om det er lov å bruke stoffet
 7. 7 Krav om autorisasjon Se hvilke bestemmelser som gjelder og hvordan du søker autorisasjon
 8. 8 Deklarere klassifiseringspliktige kjemikalier Se hvordan du skal deklarere til myndighetene
 9. 9 Deklarere mikrobiologiske produkter Se hvordan du skal deklarere til produktregisteret
 10. 10 Deklarere utgangsstoffer for eksplosiver Se hvordan du skal deklarere til myndighetene
 11. 11 Deklarere ved bytte av navn eller etikett Se hvordan du deklarerer til myndighetene
 12. 12 Bestemmelser om biocider Se hvilke krav som gjelder
 13. 13 Reguleringer i produktforskriften Bestemmerlser om stoffer, stoffblandinger, vaskemidler, POP-er etc.
 14. 14 Persistente organiske forbindelser Krav til persistente organiske miljøgifter
 15. 15 Vaske- og rengjøringsmidler Krav til vaske- og rengjøringsmidler
 16. 16 Import av visse farlige stoffer og stoffblandinger Sjekk om myndighetene er varslet
 17. 17 Nanomaterialer Om regelverk for nanomaterialer
 18. 18 Andre krav og tilleggsinformasjon Regelverk andre myndigheter har ansvar for

NB: Regelverket gjelder også for privatpersoner, men denne veiledningen er rettet mot virksomheter.  

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid