Her får du høre hvordan klimarådgivere, ordførere og andre jobber med klimatilpasning. Bli inspirert av dem som har skapt endring og resultater over hele landet.

Du kan høre episodene på de fleste podkast-apper eller her på nettsiden. Her finner du alle episodene:

Klimapodcast 68: Andreas Bjelland Eriksen

Hva mener vår nye klima- og miljøminister om kommunenes rolle i arbeidet med klimatilpasning og utslippskutt? Les mer om Klimapodcast 68

Klimapodcast 62: Arealnøytralitet

Kan en kommune gjøre plass til flere innbyggere og arbeidsplasser, uten å bruke mer grønne arealer? Det vil iallfall Nordre Follo kommune. Les mer om Klimapodcast 62

Klimapodcast 59: Rett sti på rett plass

På en regnværsdag i fjellet blir stien raskt en liten bekk. Men hva skjer med stien når regnværet blir ekstremt? Les mer om Klimapodcast 59

Klimapodcast 51: Det enkleste er ofte et tre

Trær beskytter oss i møtet med varmere, våtere og villere vær. En low-tech-løsning for alle som jobber med klimatilpasning i byer og tettsteder. Les mer om Klimapodcast 51

Klimapodcast 44: Slipp bekkene fri, det er flom!

Hvordan få til fire ting samtidig: Beskytte mot overvannsskader, rense vann, bidra til biologisk mangfold og gjøre boligområder mer attraktive? Les mer om Klimapodcast 44

Klimapodcast 36: De langsomme klimaendringene

Mer styrtregn, ras og flom er blant de tydeligste effektene av klimaendringer. Men også de langsomme og mindre synlige endringene har stor betydning, også lokalt. Les mer om Klimapodcast 36

Klimapodcast 27: Slik temmer du regnet

Styrtregn blir vanligere og kraftigere. Bli med en tur i Oslos gater for å høre hvordan ekstremnedbør kan temmes før det ødelegger hus og veier. Les mer om Klimapodcast 27

Klimapodcast 26: Klimatilpasning

Uansett hvor raskt verden klarer å kutte utslipp av klimagasser, må kommunene håndtere klima og vær som blir mer uforutsigbart og ekstremt. Les mer om Klimapodcast 26