Du må innhente samtykke fra alle involverte myndigheter før du skal eksportere meldepliktig avfall. Den som er melder/eksportør, har hovedansvaret for hele prosessen og har ansvar for å gjøre seg kjent med regelverket for meldepliktig avfall. 

Både avfallsprodusent og avfallsmegler skal oppbevare dokumentasjon på at avfallet er levert til godkjent mottak, hvis det eksporteres. Dokumentasjonen skal oppbevares i minimum tre år.

Husk at det tar tid fra Miljødirektoratet mottar en søknad til involverte myndigheter gir samtykke, så det er lurt å søke minimum tre til fire måneder i forveien

Dette er en veiledning om hvordan du går frem for å eksportere meldepliktig avfall. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid