Du må innhente samtykke fra alle involverte myndigheter før du skal eksportere meldepliktig avfall. Den som er melder/eksportør, har hovedansvaret for hele prosessen og har ansvar for å gjøre seg kjent med regelverket for meldepliktig avfall. 

Både avfallsprodusent og avfallsmegler skal oppbevare dokumentasjon på at avfallet er levert til godkjent mottak, hvis det eksporteres. Dokumentasjonen skal oppbevares i minimum i tre år.

Husk at det tar tid fra Miljødirektoratet mottar en søknad til involverte myndigheter gir samtykke, så det er lurt å søke minimum tre til fire måneder i forveien

Under finner du veiledning om hvordan du går frem for å eksportere meldepliktig avfall. 

  1. 1 Klassifisere avfallet Finne avfallets opprinnelse, koder og stoffenes egenskaper
  2. 2 Finne ut om mottakerlandet kan ta imot avfallet Hvilke land kan du eksportere til?
  3. 3 Lage kontrakt med mottaker
  4. 4 Skaffe finansiell garanti Bankgaranti som viser at du kan dekke kostnadene
  5. 5 Søke om samtykke Søke om samtykke og fylle ut følgedokument
  6. 6 Tolldeklarering Deklarere avfallet hos Tolletaten
  7. 7 Rapportere til Miljødirektoratet Rapportere mengde avfall
  8. 8 Tilleggsinformasjon Regelverk og miljøfakta
  9. 9 Kontakt Kontaktinformasjon til Miljødirektoratet

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid