Kommunen kan stille strengere rensekrav til spredte avløpsanlegg enn det kapittel 12 angir som standardkrav, ved å lage en lokal forskrift. 

Formålet med å lage en lokal forskrift kan blant annet være å beskytte bade- eller drikkevann, verne om særlig sårbare områder, eller unngå for stor samlet belastning på et område. En lokal forskrift 

 • er et godt verktøy for politisk forankring
 • er et praktisk arbeidsverktøy for saksbehandler og konsulent
 • sikrer forutsigbarhet og likebehandling.

Standardkravene i forurensningsforskriftens kapittel 12, vil normalt være tilstrekkelige for å ivareta miljøhensyn og brukerinteresser. Det er ikke hensiktsmessig å lage lokale forskrifter med små avvik fra de nasjonale standardkravene.

 1. 1 Hvilke hjemler kan brukes til en lokal forskrift?
 2. 2 Utfordringer som kan løses gjennom en lokal forskrift
 3. 3 Forbered arbeidet med en lokal forskrift
 4. 4 Sette tydelige krav og følg opp
 5. 5 Vurdere nytten og kostnadene av en lokal forskrift
 6. 6 Eksempler på lokale forskrifter og bestemmelser
 7. 7 Krav til vann- og avløpsløsniger til hytter
 8. 8 Forskriftstekst om kompetansekrav etter kapittel 12

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid