Kommunen kan stille strengere rensekrav til spredte avløpsanlegg enn det kapittel 12 angir som standardkrav, ved å lage en lokal forskrift. 

Formålet med å lage en lokal forskrift kan blant annet være å beskytte bade- eller drikkevann, verne om særlig sårbare områder, eller unngå for stor samlet belastning på et område. En lokal forskrift 

  • er et godt verktøy for politisk forankring
  • er et praktisk arbeidsverktøy for saksbehandler og konsulent
  • sikrer forutsigbarhet og likebehandling.

Standardkravene i forurensningsforskriftens kapittel 12, vil normalt være tilstrekkelige for å ivareta miljøhensyn og brukerinteresser. Det er ikke hensiktsmessig å lage lokale forskrifter med små avvik fra de nasjonale standardkravene.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid