Denne veilederen gir tips til hvordan du kan bruke elsykler som klimatiltak, både internt i kommunen eller fylkeskommunen og eksternt overfor innbyggerne. Du finner eksempler på tiltak og veiledning til hvordan de kan gjennomføres.

  1. 1 Øke bruken av elsykler Eksempler på elsykkeltiltak
  2. 2 Ulike typer elsykler Se hvilke spesifikasjoner dere bør vurdere.
  3. 3 Rammeavtaler for innkjøp og serviceavtaler Eksempler på bruk av rammeavtaler og serviceavtaler med leverandører.
  4. 4 Administrere utlån Eksempler på måter å administrere utlån.
  5. 5 Informere om ordningen Eksempler på måter å informere om og profilere tiltakene.
  6. 6 Beregne kostnader og vurdere klimaeffekt Oversikt over mulige kostnader i et budsjett.
  7. 7 Tiltak inn i areal- og transportplanlegging Hvordan koble satsing til areal- og transportplanleggingen?
  8. 8 Argumentasjon og tilleggsinformasjon

Veilederen er i stor grad basert på erfaringer fra kommuner som har fått Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet for å sette i gang elsykkeltiltak. Innspill har kommet både fra klimarådgivere i kommuner og fylkeskommuner, men også fra aktører som jobber med elsykkeltiltak.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid