Denne veilederen gir tips til hvordan du kan bruke elsykler som klimatiltak, både internt i kommunen eller fylkeskommunen og eksternt overfor innbyggerne. Du finner eksempler på tiltak og veiledning til hvordan de kan gjennomføres.

Veilederen er i stor grad basert på erfaringer fra kommuner som har fått Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet for å sette i gang elsykkeltiltak. Innspill har kommet både fra klimarådgivere i kommuner og fylkeskommuner, men også fra aktører som jobber med elsykkeltiltak.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid