Kapittel 15 i avfallsforskriften utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter selvkostprinsippet i forurensningsloven § 34. Veilederen gir deg prinsipper for beregning av gebyrer for kommunal avfallshåndtering.

Den enkelte kommune må innenfor rammen av lovverket gjøre sine egne vurderinger. Selvkostprinsippet skal likevel legges til grunn for fastsettelse av avfallsgebyr. Det er derfor viktig at den enkelte kommune lager åpne og etterprøvbare kalkyler og systemer, og dokumenterer dette godt.

De generelle bestemmelsene for beregning av selvkost er nærmere beskrevet i forskrift om beregning for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften). Forskriften er hjemlet i kommuneloven § 15-1, og erstatter tidligere "Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester" (H-3/14).

 1. 1 Forurensningsloven
 2. 2 Avfallsforskriften kapittel 15
 3. 3 Formål og virkeområde Avfallsforskriften §§ 15-1, 15-2
 4. 4 Fastsettelse av avfallsgebyr Avfallsforskriften § 15-3
 5. 5 Separat regnskap og kostnadsfordeling Avfallsforskriften § 15-4
 6. 6 Tilbakeføring Avfallsforskriften § 15-5
 7. 7 Organisering av avfallstjenester
 8. 8 Differensierte avfallsgebyr
 9. 9 Særskilte forhold
 10. 10 Ofte stilte spørsmål
 11. 11 Eksempel

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid