Veileder

Forurenset grunn-veileder

Hvordan kartlegge, vurdere risiko og gjennomføre tiltak i forurenset grunn.

Veilederen er rettet mot tiltakshavere og konsulenter, men er også relevant for forurensningsmyndigheten. Den omhandler både bygge- og gravesaker i forurenset grunn som behandles etter forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider og opprydning i forurenset grunn etter forurensningsloven.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid