Håndbok om konsekvensutredning av klima og miljø | M-1941

Lag plan- og utredningsprogram

Denne delen av håndboka viser hvordan klima- og miljøtema skal ivaretas i utarbeidelse og høring av planprogram eller melding med utredningsprogram.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid