Bilvaskerier er en voksende bransje. Mange små og store virksomheter dukker opp, og en del av dem forsvinner igjen. Det er også en bransje med noen useriøse aktører som delvis utkonkurrerer de som ønsker å følge regelverket. Bilvaskeanlegg reguleres av kommunen som gir tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann.

Trenger du veiledning om tilsyn med andre virksomheter enn bilvaskerier, se Tilsyn med oljeholdig avløpsvann.

 1. 1 Miljøpåvirkning
 2. 2 Tema for tilsynet
 3. 3 Mål for tilsynet
 4. 4 Lovgrunnlaget
 5. 5 Anbefalinger ved varslet tilsyn
 6. 6 Gebyr
 7. 7 Veiledning av virksomheten
 8. 8 Sjekklister
 9. 9 Tilsynsrapport
 10. 10 Forslag til avviksformuleringer
 11. 11 Virkemidler og sanksjoner

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid