Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning gir retningslinjer for kommunenes arbeid med klima. Retningslinjen skal legges til grunn ved:

  • planlegging etter plan- og bygningsloven
  • ved enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven eller annen lovgiving

Slik bruker du veilederen

Første steg i veilederen gir en kort oversikt over hvordan man kan jobbe med klima- og energiplanlegging. I denne delen vil hele prosessen oppsummeres punktvis, før de neste sidene går i dybden på hvert enkelt punkt. Veilederen vil guide deg gjennom hele prosessen for klima- og energiplanlegging.

Selv om det gis en oversikt over prosessen for å utarbeide en klima- og energiplan, er ikke dette en veileder til plansystemet. 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning handler også om klimatilpasning. Denne veilederen inneholder kun tiltak innen klimagassreduksjon og energiplanlegging.

Mer informasjon

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid