Veileder om avfallsforskriften kapittel 10

Forbrenning av avfall

Forbrenning av avfall er regulert i avfallsforskriften kapittel 10.

Anlegg som forbrenner avfall, trenger tillatelse etter forurensningsloven. Formålet er å sikre at forbrenning av avfall skjer forsvarlig slik at skadevirkninger på miljøet og menneskers helse forebygges og reduseres så langt det er mulig.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid