Nedenfor er en kortfattet beskrivelse av avløpsvannet fra de vanligste industri- og næringsvirksomheter som er knyttet til kommunalt nett. Det er også gitt en oversikt over driftsproblemer som kan oppstå på det kommunale avløpsrenseanlegget, samt aktuelle tiltak som kan gjennomføres hos virksomheten og på renseanlegget.

I denne sammenhengen betyr avløpsvann industrielt avløpsvann. Det vil si avløpsvann som blir generert som en del av, eller i tilknytning til produksjonsprosessen. Overvann fra gater og plasser inne på virksomhetens område inngår ikke i definisjonen av avløpsvann i denne sammenhengen.

 1. 1 Meierier
 2. 2 Slakterier
 3. 3 Konserveindustrien
 4. 4 Restaurantbransjen
 5. 5 Bryggerier og mineralvannfabrikker
 6. 6 Andre typer næringsmiddelavløp
 7. 7 Vaskerier
 8. 8 Tekstilindustri
 9. 9 Metallbearbeidende industri - galvano
 10. 10 Produksjon av komponenter til dataindustrien
 11. 11 Foto- og røntgenlaboratorier
 12. 12 Grafisk industri
 13. 13 Mekaniske verksteder
 14. 14 Bensinstasjon, vaskehall, verksted, bussterminal osv
 15. 15 Maling- og lakkindustri
 16. 16 Kjemiske og biologiske laboratorier
 17. 17 Helseforetak
 18. 18 Legemiddelindustri
 19. 19 Tannlegevirksomheter - amalgamholdig avløpsvann
 20. 20 Sigevann fra avfallsfyllinger
 21. 21 Forbrenningsanlegg
 22. 22 Sanering og oppussing av bygninger
 23. 23 Tunellanlegg i anleggsfasen
 24. 24 Tunellanlegg i driftsfasen
 25. 25 Flyplasser
 26. 26 Avløp med radioaktive forbindelser
 27. 27 Byggearbeider i forurenset grunn

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid