Nedenfor er en kortfattet beskrivelse av avløpsvannet fra de vanligste industri- og næringsvirksomheter som er knyttet til kommunalt nett. Det er også gitt en oversikt over driftsproblemer som kan oppstå på det kommunale avløpsrenseanlegget, samt aktuelle tiltak som kan gjennomføres hos virksomheten og på renseanlegget.

I denne sammenhengen betyr avløpsvann industrielt avløpsvann. Det vil si avløpsvann som blir generert som en del av, eller i tilknytning til produksjonsprosessen. Overvann fra gater og plasser inne på virksomhetens område inngår ikke i definisjonen av avløpsvann i denne sammenhengen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid