Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27

Utslipp til luft fra mellomstore forbrenningsanlegg

Forurensningsforskriften kapittel 27 gjelder forbrenningsanlegg fra 1 MW og inntil 50 MW, som brenner faste, flytende eller gassformige brensler.

Denne veilederen til forurensningsforskriften kapittel 27 om utslipp til luft fra mellomstore forbrenningsanlegg oppdateres regelmessig.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid