M-2061

Veileder om behandling av støy i arealplanlegging

Arealplanlegging skal utvikle gode bomiljø, fremme bokvalitet og forebygge at støy gir søvnvansker og helseplager.

Dette er en veileder til støyretningslinje T-1442. Støyretningslinjen gir føringer for hvordan vi skal planlegge for å forebygge helsekonsekvenser av støy.

God planlegging er en kostnadseffektiv metode for å redusere fremtidige helsekonsekvenser på grunn av støy. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid