M-2061

Veileder om behandling av støy i arealplanlegging

Arealplanlegging skal utvikle gode bomiljø, fremme bokvalitet og forebygge at støy gir søvnvansker og helseplager.

Denne veilederen utdyper føringene i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2021.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid