Håndbok om konsekvensutredning av klima og miljø | M-1941

Metode for utredning

Her finner du metoder for å finne kunnskap og utrede konsekvenser for ti klima- og miljøtema. Metodene skal brukes ved utredning av planer og tiltak.

Innhold

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid